PRYMAT

Oznaczenie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.
Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska

Aby zobaczyć dokładny opis kliknij poniższy link
Definicja oznakowania CE (Wikipedia)

Nowości